BT01-01

Diện tích: 260.20 m2

Hướng: Tây Bắc - Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Chưa bán


BT01-02

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-03

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-04

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-05

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-06

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-07

Diện tích: 236.30 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 12m

Tình trạng: Đã bán


BT01-08

Diện tích: 256.40 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Đã bán


BT01-09

Diện tích: 180.00 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Đã bán


BT01-10

Diện tích: 180.00 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Đã bán


BT01-11

Diện tích: 180.00 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Liên hệ


BT01-12

Diện tích: 180.00 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Liên hệ


BT01-13

Diện tích: 180.00 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Liên hệ


BT01-14

Diện tích: 250.20 m2

Hướng:

View:

Tình trạng: Liên hệ

© 2019 SEOUL ECOHOME. ALL RIGHTS RESERVED.
0937 43 6969