LK01-01

Diện tích: 206.09 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK01-02

Diện tích: 145.33 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-03

Diện tích: 141.61 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-04

Diện tích: 138.11 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-05

Diện tích: 134.95 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-06

Diện tích: 132.13 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-07

Diện tích: 129.65 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-08

Diện tích: 127.51 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-09

Diện tích: 125.7 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-10

Diện tích: 124.26 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-11

Diện tích: 123.14 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-12

Diện tích: 122.19 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-13

Diện tích: 121.75 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-14

Diện tích: 121.75 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK01-15

Diện tích: 182.5 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK01-16

Diện tích: 177.5 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-17

Diện tích: 118.25 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-18

Diện tích: 118.19 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-19

Diện tích: 118.12 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-20

Diện tích: 118.06 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-21

Diện tích: 118 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-22

Diện tích: 117.93 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-23

Diện tích: 117.87 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-24

Diện tích: 117.8 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-25

Diện tích: 117.74 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-26

Diện tích: 117.67 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-27

Diện tích: 117.61 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-28

Diện tích: 117.55 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-29

Diện tích: 117.48 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK01-30

Diện tích: 193.97 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán

© 2019 SEOUL ECOHOME. ALL RIGHTS RESERVED.
0937 43 6969